Partners 11 februari 2021

Bakkerij Braaksma: ‘Ook in het mkb zijn er grote verschillen’

Bakkerij Braaksma in Oentsjerk wordt sinds twee jaar gerund door het jonge echtpaar Hiltje en Aaldert Bruinsma. Nieuw in de regio, moest de bakker zich bewijzen. Niet alleen qua niveau, dat zijn beroemde voorganger Braaksma moest evenaren, maar ook wat betreft het ‘Fries’-zijn. “We moesten echt even inburgeren.” Dat is gelukt en mede door inzet van social media ziet het duo hun klantenkring verjongen.

Hiltje Bruinsma (26) had het in het hoofd om rechter te worden. Ze deed de juridische opleiding aan het Friesland College in Leeuwarden. Door haar taken binnen de studentenraad zat ze vaak met hetzelfde clubje om tafel. En in dat clubje zat Aaldert. Zíjn droom was bakker worden. De liefde voor Aaldert zorgde ervoor dat Hiltje ook in de bakkerij belandde.

De lat lag hoog

Twee jaar geleden nam het stel de bakkerij over van Jerke en Gryt Braaksma in Oenkerk. Met name hun zoon Jippe kwam regelmatig voorbij in de media als hij weer eens een vakwedstrijd had gewonnen. De prijzenkast van Braaksma zorgde ervoor dat de lat hoog lag voor Aaldert en Hiltje. Vaste klanten vonden het wat spannend; zal het brood nog wel hetzelfde smaken? Er gaan toch hopelijk geen gebakjes verdwijnen? Mede om men te laten wennen aan de nieuwkomers, werd besloten de naam Bakkerij Braaksma op de gevel te laten staan.

Aaldert Bruinsma. (foto van Bakkerij Braaksma)

De Hollander

Daarnaast stond Aaldert (28), als Nederlands sprekende jongen, voor de uitdaging om de Friezen in de Trynwâlden voor zich te winnen. Als je geen Frysk spreekt in deze regio, ben je algauw een buitenbeentje. “Aaldert is opgegroeid in de Noordoostpolder en spreekt geen Fries, maar ís het wel. Toch wordt hij gezien als ‘de Hollander’”, vertelt Hiltje, die zelf uit de buurt van De Westereen komt. “Om de omgeving te laten merken dat we ons hier thuis voelen en er voor hen willen zijn, hebben we de website grotendeels Friestalig gemaakt. Dat kon men wel waarderen.”

Terwijl Aaldert de bakkerij runt, houdt Hiltje zich bezig met de administratie, personeel, de webshop die afgelopen oktober is gelanceerd en alle andere zaken. Zoals het contact met de scholen als het gaat om stagiaires. Dat is ook hoe ze bij Bakery Sweets Center terechtkwam. “Ik volgde dit collectief al een tijdje, maar toen stagiaires er ook mee kwamen, dacht ik: nu moeten we er zeker meer van weten.”

Bakkerij Braaksma in Oenkerk is naar eigen zeggen ‘een kleinschalige bakkerij’.

Betere match tussen stagiair en bedrijf

Hiltje geeft aan dat ze veel feeling heeft met de onderwerpen die Bakery Sweets Center aansnijdt. “Met name op het gebied van imago en opleiding. Wat dat laatste betreft, valt er nog veel te halen als het gaat om bijvoorbeeld plaatsing van stagiaires. Van scholen krijg ik de indruk dat ze het mkb over één kam scheren. Maar er bestaan grote verschillen tussen bijvoorbeeld een grote bakker als Van den Berg en een kleinschalige bakkerij als de onze. Zo zal een grote bakker voor elk product een planning hebben; is het bijvoorbeeld puddingbroodjesdag op woensdag. Bij ons is het maar net waar die dag vraag naar is. Zijn de slagroomtaarten op? Dan verwachten we van een student dat hij of zij snel een paar taartjes kan opmaken. In een grote bakkerij krijg je de ruimte om je op één product te specialiseren, terwijl wij liever een allrounder zien.”

En dat is precies waar de bakkerijdocent bij komt kijken. “Die kent zijn studenten en ziet of iemand de potentie heeft om flexibel en creatief te zijn in alle hoeken van de bakkerij, of juist heel goed is in één bepaald onderdeel. Ik weet zeker dat je met een goede voorselectie, veel gemotiveerdere stagiaires krijgt.” Een stagiair die zich op z’n plek voelt, heeft bovendien meer kans van slagen op de opleiding. “Ik vind het belangrijk dat een student zich bij ons thuisvoelt en de dialoog niet alleen tussen bakker en begeleider plaatsvindt.”

Open dialoog

De bakkersvrouw legt het probleem overigens niet neer bij de scholen. Ze hoopt dat Bakery Sweets Center bijdraagt aan een open dialoog. “Ik ga graag in gesprek met de opleidingen. En ik weet dat er ook een groot deel van het opleidingsverhaal bij ons als bakkers ligt. Maar het helpt een stuk als studenten met een concrete opdracht binnenstappen en vooraf al weten in wat voor soort bedrijf ze terecht willen komen.”

‘Laat studenten thuis de basisvaardigheden oefenen’

Gemotiveerd blijven in coronatijd

De bakkerijopleiding kent doorgaans een hoge instroom, maar de uitstroom ligt lager. Eén van de redenen is dat studenten die voor de bakkerijopleiding kiezen, enthousiast zijn geraakt door tv-programma’s als Heel Holland Bakt. Als na een stage blijkt dat het er in een bakkerij anders aan toegaat dan in de eigen keuken, waar je in alle rust uren aan een taartje kunt werken, dan haken sommigen af. “Natuurlijk zijn er gelukkig ook harde werkers, maar het bakkersvak is niet voor iedereen weggelegd”, weet Hiltje. “Wij proberen stagiaires tijdens hun periode bij ons gemotiveerd te houden, maar ook hier ligt een taak bij de opleidingen. Helemaal nu met corona ligt de focus veel op theorie. Dat is logisch, want studenten kunnen nu eenmaal niet zo vaak naar school komen. Maar dat betekent niet dat je de praktijk in het midden moet laten. Laat ze thuis meer oefenen, bijvoorbeeld de basisvaardigheden.”

De bakker is een oude, stoffige man

Aaldert en Hiltje Bruinsma hebben getekend voor aspirant-partnerschap van Bakery Sweets Center. Daarbij neemt Hiltje zitting in de werkgroep Communicatie & Imago. Want ook het imago van de bakkerij is iets wat haar bezighoudt. “Toen we begonnen met de bakkerij, hadden we voornamelijk een oudere klantenkring. Door inzet van social media, zien we dat we nu ook de jongere generatie naar de bakkerij weten te trekken. Ook draagt de webshop daaraan bij. Maar daarmee zijn we er nog niet. Over het algemeen berust er een stoffig imago op de ambachtelijke bakker. Veel mensen zien bij de gedachte aan een bakker een oude man voor zich, bedolven onder het stof. Van dit imago komen we alleen af door zélf iets te doen. De meeste gebakjes en koeken in onze vitrine, hebben al 35 jaar dezelfde vorm. Bruidsgebakjes, gevulde koeken, slagroompunten. Hoe zorg je ervoor dat je met een kleine update van deze traktaties, weer een aantal jaar vooruit kan? We willen laten zien dat we trots zijn op de historie van bakkerijproducten, maar dat alles met z’n tijd mee moet gaan.”

Tekst: Clara Bloemhof
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn