Opleiding 16 april 2020

Bakery Sweets Center presenteert profiel voor Operator 2.0

De opleiding Operator Bakkerij 2.0 komt steeds dichterbij. De werkgroep Opleiden van Bakery Sweets Center (BSC) heeft leverde het profiel van de ‘Operator 2.0’ deze week op. Het profiel schetst over welke over welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten een operator, werkzaam in de bakkerij- en zoetwarenbranche, moet beschikken. Nu en in de toekomst. In de werkgroep zijn het mbo- en hbo-onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Input bedrijfsleven

Het ‘masterplan’ is gemaakt met input van het bedrijfsleven. Zo bezocht de werkgroep Opleiden een vijftal partners van Bakery Sweets Center. Dat waren Hellema, Royal Steensma, Van der Meulen, Helwa en Borgesius Convenience. Op de fabrieken/productielocaties is het gesprek gevoerd met HR-managers, plantmanagers, productieleiders en lijnchefs. Op die manier is de gevraagde input verzameld. De insteek van Bakery Sweets Center toont een geheel eigen benadering, vanuit de ontwikkelkracht van de deelnemers.

Vertaalslag naar onderwijs

Met het ‘BSC-profiel’ bij de hand kan het onderwijs de gevraagde kerncompetenties afzetten tegen de bestaande lesprogramma’s. Ook wordt gekeken naar speciale, korte lesprogramma’s die te certificeren zijn. Dat is interessant voor bestaande en nieuwe medewerkers. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

  • procesdenken
  • analyserend vermogen
  • robotica en sensortechniek
  • communicatie
  • leidinggeven
  • pro-actief durven handelen
  • hygiëne & kwaliteit
  • bakkerijkennis.

Pilotgroep

Naar verwachting start in september een pilotgroep studenten. Dit zijn zij-instromers en bestaande medewerkers. De werkgroep benut de tussenperiode om de beoogde lesmodules vorm te geven. Verder wordt meer feedback gevraagd van de BSC-partners voor verdere verdieping en draagvlak. Ook wordt gekeken naar de bestaande dagopleidingen Procesoperator, om ook daar op termijn de input van het bedrijfsleven te werken in de lesprogramma’s.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn