Algemeen 08 mei 2020

Bakery Sweets Center krijgt rol in film GroenPact

Bakery Sweets Center (BSC) werkt mee aan een promotiefilm over uitdagingen in food & agro, gemaakt door GroenPact. Dat is een nationaal platform voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van ‘groen’. Ruim veertig bedrijven werken hierin samen. De insteek van GroenPact is om het ‘groene’ kennis- en innovatiesysteem te versterken. Onder meer door via de film, succesverhalen te delen, waarbij vraagstukken rond voeding, duurzaamheid en leefbaarheid worden opgelost.

Profiel

BSC werkt ook aan oplossingen rond voeding en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door zich hard te maken voor de borging van voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel voor de noordelijke bakkerij- en zoetwarensector. Om zo een oplossing te bieden door de (dreigende) tekorten op de werkvloer. Daartoe is een profiel Operator Bakkerij 2.0 gemaakt, aan de hand van een vragenronde langs de BSC-partners. Aan de hand van deze input start in september een pilotgroep cursisten die volgens dit profiel worden opgeleid tot operator, of een aanverwante functie. Ook worden er ‘leermeesters’ opgeleid: bestaande leidinggevenden die coachingskwaliteiten worden bijgebracht om nieuwe en bestaande medewerkers te blijven stimuleren en binden.

Innovatie

Bakery Sweets Center werkt verder aan onderzoek en innovatie om te komen tot nieuwe, toekomstbestendige foodconcepten en -inzichten waar de kritische consument anno 2020 om vraagt. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema, net als gezondheid. Imagoverbetering is de derde pijler van het BSC: enthousiast en transparant laten zien hoe uitdagend de bakkerij- en zoetwarenbranche is.

Borgesius

GroenPact heeft Bakery Sweets Center gevraagd mee te werken aan een film waarin een aantal oplossingsrichtingen rond de vraagstukken in voeding in beeld worden gebracht. BSC heeft twee suggesties ingediend: opnames bij Bakkerij Borgesius, waar sprake is van verregaande automatisering en robotisering. Medewerkers worden uitgedaagd daarin mee te bewegen: het nieuwe profiel Operator Bakkerij helpt daarbij.

Royal Steensma

De tweede suggestie is de pilot die bij BSC-partner Royal Steensma Bakery Ingredients met succes is geïnitieerd: medewerkers van de diverse afdelingen van de productielocatie in Franeker zijn daarbij gechallenged om zonder directie en leidinggevenden tot praktische oplossingen te komen voor issues die spelen op de werkvloer. Deze vorm van wendbaar vakmanschap oogstte veel succes binnen het bedrijf.

Opnames

De planning is dat de opnames van de film van GroenPact later dit jaar starten. Begin 2021 is de film dan klaar. De vorderingen zijn te volgen op de website van GroenPact.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn