Opleiding 12 december 2023

Arry Verhage zet stap naar praktijk en verruilt SOL voor Aeres: ‘Ik voel de urgentie’

Veranderaar Arry Verhage houdt zich al jaren bezig met de ‘groene transitie’. Maar altijd voornamelijk op bestuurlijk niveau. Met ingang van 2024 hangt hij zijn directeurspet van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie aan de wilgen. Hij start als ‘projectleider groene transitie’ bij Aeres MBO in Leeuwarden en wordt als programmadirecteur verantwoordelijk voor het Aeres-brede Groene veranderprogramma. Bij Bakery Sweets Center blijft hij voorzitter van de stuurgroep.

Het gaat niet goed met de maatschappij en met de wereld. Het klimaat, de uitputting van de hulpbronnen, de arbeidsmarkt. We moeten het op een andere manier gaan doen. Arry Verhage probeerde in Nederland iets te veranderen, door af te reizen naar alle plaatsen waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven bijeenkomen. “Grote idealen”, knikt Verhage, “maar ik wilde écht iets in gang zetten.”

Aan de slag

Hij mag stellen dat dat deels is gelukt. Met de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie  (SOL) werd het Food in Transitie 2030-programma opgezet. Bedrijven die staan voor een duurzame verandering, committeren zich aan FIT2030. Ook was (en is hij nog steeds) Verhage projectleider van Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties (WVLO), een programma van Aeres MBO dat staat voor een duurzame inzet en ontwikkeling van medewerkers. Toch knaagde er wat. “Alleen slimme dingen zeggen voelde niet meer genoeg. Ik voel de urgentie; ik wil écht aan de slag.”

De SOL staat er goed voor, zegt Verhage tevreden. “De projecten die nu lopen, kunnen nog twee jaar vooruit. We hebben in Claudia Lette een nieuwe directeur gevonden. In haar heb ik alle vertrouwen.” Bij Aeres MBO is Verhage een vaak geziene gast; hij houdt er regelmatig kantoor vanwege zijn rol bij WVLO. Nog niet iedereen heeft door dat hij er nu ook een andere rol bekleedt, lacht hij. “Maar dat verandert in de loop van tijd wel.”

Beweging in gang zetten

Verhages belangrijkste taak als programmadirecteur is het implementeren van ‘De Groene Veranderaar’: de meerjarenstrategie 2023-2027 binnen de hele Aeres-groep. “De beweging die we binnen MBO Life Sciences in gang hebben gezet, sluit heel goed aan bij wat de gehele onderwijsgroep wil. De food- en wateropleidingen hier in Leeuwarden zijn echt een proeftuin voor onderwijs. Hier werken we met de whole school approach, waarbij alles wat je doet in verbinding staat met elkaar. Deze manier van werken stelt eisen aan de docent, aan de faciliteit en aan de bedrijfsvoering. Roosters moeten flexibel invulbaar zijn, omdat je werkt met praktijkopdrachten. Als je één aspect wilt veranderen, dan moet je naar alle aspecten kijken.”

Huiverig voor deze verandering zijn ze binnen Aeres niet, merkt Verhage. “Vorig schooljaar is de nieuwe strategie samen met een brede groep medewerkers en externe partners geformuleerd. Dus ‘they know what’s coming’. Wat Aeres zocht, was iemand die kan helpen deze strategie binnen de gehele organisatie te laten landen.”

‘School is de ultieme plek om te ontdekken hoe het ook anders kan’

Toekomstproof

Een hele uitdaging, maar Verhage heeft er enorm veel zin in. “Ik heb me altijd beziggehouden met verandering. We weten allemaal dat het nodig is: de arbeidsmarkt loopt klem, de jongeren raken op, de automatisering en robotisering ontwikkelen zich verder, nieuwe banen ontstaan, we kijken steeds meer naar leven lang ontwikkelen. De een heeft het over verandering of vernieuwing, de ander over wendbaar vakmanschap, en hier binnen Aeres spreken we over het opleiden van de groene veranderaar. Uiteindelijk houden we ons allemaal bezig met hetzelfde doel: toekomstproof worden. De groene transitie. Samen werken we aan duurzaam inzetbare vakmensen en een leefbare en toekomstbestendige wereld van morgen.” Het verschil tussen verandering en transitie wil Verhage daarbij nog eens benadrukken: “Bij een transitie weet je welke richting je op moet, maar weet je niet precies waar je uitkomt. Met voldoende richting, ruimte en ruggensteun ga je samen op reis. School is de ultieme plek om te ontdekken hoe het ook anders kan. Omdat je je in een schoolomgeving bevindt, dúrf je ook echt meer. Er mogen dingen misgaan – daar leer je juist van. We nemen graag het bedrijfsleven mee op deze ontdekkingsreis.”

Arry Verhage voor zijn ‘nieuwe’ werkplek: Aeres MBO Leeuwarden

Perspectieven

Aeres gaat de komende jaren aan de slag met de nieuwe strategie. “Maar”, stelt Verhage, “Het is méér dan een methode. Het gaat gepaard met vragen als ‘Wat is precies die groene veranderaar?’, ‘Wat verstaan we eigenlijk onder ‘groen’?’ en ‘Welke perspectieven bieden we aan?’ – we willen de student laten zien dat er verschillende manieren zijn om je steentje bij te dragen. Daarbij willen we hem niet overweldigen, maar juist de nieuwsgierigheid stimuleren.” Tot slot geeft Verhage aan dat het zowel om jongeren- als volwassenenonderwijs gaat.

In Leeuwarden geeft Verhage de komende vier jaar een vervolg aan wendbaar vakmanschap in lerende organisaties binnen het project Groene Transitie. “Deze WVLO-onderwijsmethode is natuurlijk niet alleen interessant voor foodopleidingen. Maar kan bijvoorbeeld ook voor de sectoren water en chemie heel geschikt zijn. Daarnaast kijken we naar hoe we deze methode kunnen verbreden naar het hbo. Wat dat betreft is het een fijne bijkomstigheid dat Hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres MBO Leeuwarden zich onder hetzelfde dak bevinden en dat naast Firda ook NHL Stenden meedoet in dit project.”

Verhage blijft voorzitter van de stuurgroep van Bakery Sweets Center. “Het is een van de mooie plekken in Nederland waar wordt samengewerkt. Een vereniging met veel positieve energie, en het gaat ook écht ergens over.”

Tekst en foto’s: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn