Partners 17 november 2023

Algemene Ledenvergadering: 1 februari bij Firda

De datum van de algemene ledenvergadering van Bakery Sweets Center is geprikt. Op donderdag 1 februari in de middag komen de leden van deze bedrijvenvereniging bijeen in het restaurant van Firda, aan de Julianalaan in Leeuwarden.

Onderwijs

De keuze voor deze locatie was snel gemaakt. Na de fusie tussen Friesland College en ROC Friese Poort biedt 1 februari een mooie gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe Firda. Daarnaast is onderwijs het hoofdthema van de ALV. Een exacte programma-invulling volgt, maar we kunnen alvast verklappen dat het Stagepact een van de onderwerpen is.

Jaarplan 2024

Verder bestaat de middag uit enkele vaste onderdelen, waaronder de presentaties van de resultaten 2023 en de jaarplannen 2024 per werkgroep. Bakery Sweets Center bestaat uit de werkgroepen Opleiden, Onderzoek & Innovatie, Communicatie & Imago, Funding en Gebouw. Samen vormen de idee├źn voor 2024 het Bakery Sweets Center Jaarplan 2024. Uiteraard sluiten we af met een fijne netwerkborrel.

De leden krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering, maar noteer ‘em alvast in je nieuwe agenda!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn