07 juni 2023

Algemene Ledenvergadering BSC

Op woensdagmiddag 7 juni, van 16:00-17:00 uur vindt een ingelaste ledenvergadering plaats. Deze meeting vindt plaats via TEAMS.

De agenda:

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering 26 januari 2023 (Bijlage 1)
 4. Financi├źn: toelichting op de jaarrekening door de penningmeester
  Jaarverslag 2022 (zie bijlage 2)
 5. Vaststelling van de jaarrekening
 6. Verlening van d├ęcharge aan de bestuurders voor hun bestuur over het
  afgelopen boekjaar
 7. Toelichting op activiteiten en ontwikkelingen door Hilco Wagenaar
 8. Rondvraag
 9. Einde vergadering.

Heeft u de uitnodiging gemist, of bent u de teamslink kwijt? Stuur een bericht naar Koos Oosterhaven, koos.oosterhaven@hvhl.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn