De plek in Noord-Nederland voor de bakkerij- en zoetwarensector waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid in een praktijkomgeving bij elkaar komen.

Onze doelen

Wendbaar vakmanschap

We willen de bakkerij- en zoetwarensector nu en in de toekomst voorzien van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, op alle niveaus. Deze samenwerking is gericht op het bevorderen van wendbaar vakmanschap. Samen werken aan voldoende instromers die lerend werken, werkend leren, duurzaam inzetbaar zijn en zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

Gezamenlijk onderzoek en innovatie

Ontwikkeling en verbetering van producten en ingrediënten door onderzoek, onderlinge kennisuitwisseling en innovatie. Samen leren, veranderen en innoveren.

Het imago van de sector verbeteren

Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen zoals gezonde voeding, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetprint. Voortdurend samen innoveren om onze producten aan te passen aan zowel maatschappelijke als consumentenwensen. Dit allemaal met als doel om het imago van de sector te verbeteren.

Nieuws

Algemeen

'Tour de BSC' matcht zij-instromers met partnerbedrijven

In oktober organiseert Bakery Sweets Center een tour langs een aantal partners om werkzoekenden te matchen aan een bakkerij- of zoetwarenbedrijf. Om de Tour zo succesvol mogelijk te laten verlopen, wordt het Bakery Sweets Center ondersteund door TNO.

Algemeen

Na de vakantie: hoe verder?

Nu de maatregelen vanwege corona zijn versoepeld, lijkt het normale leven weer langzaam te worden opgepakt. Maar wat als de vakantie roet in het eten gooit?

Partners

Even voorstellen: Jans Helmers, directeur Nordwin College

Recentelijk is het Nordwin College toegetreden als partner van het Bakery Sweets Center. Directeur Jans Helmers stelt zichzelf even voor.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Partners
Bedrijven
Borgesius Brood, specialiteiten en patisserie
Hellema A Family Baking tradition since 1861
Goedhart Brood, specialiteiten en patisserie
Cloetta Producent zoetwaren
Avebe Coöperatie van zetmeelaardappeltelers
Van der Meulen de Meesterbakkers
Nielsen-Massey Pure and Sustainable
Waddenmolen Meelfabriek
Concorp Snoepfabrikant, merkenbouwer, familiebedrijf, innovatie
Onderwijs
Hogeschool Van Hall Larenstein Duurzaam in onderwijs en onderzoek
MBO Life Sciences Opleider o.a. wereld van Food
Friesland College ROC o.a. techniek en bakkerij
Overheid
Provincie Fryslân Samen werken aan een mooi en sterk Fryslân
Sluit je aan

In nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid is het initiatief genomen tot ontwikkeling van het Bakery Sweets Center.

Ook meehelpen aan één van onze doelen? Sluit je dan aan en zet samen met ons de schouders eronder. Neem gerust contact met ons op.

Download onze brochure (2020)