Partners 24 april 2020

7 vragen aan BSC-partner Hogeschool Van Hall Larenstein

Na 1 juni ziet het (hoge)schoolleven er heel anders uit. Daarom deze keer aan het woord: Koos Oosterhaven, manager Food Application Center for Technology (FACT). FACT is onderdeel van Hogeschool Van Hall Larenstein, partner van Bakery Sweets Center.

Hoe gaat Hogeschool Van Hall Larenstein momenteel om met de coronasituatie?

“Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) geeft digitaal les. De docenten en directies zijn erg druk met de organisatie van de (TEAMS)lessen, livestreams en Skypes. Verder op het programma: de toetsing en het afstuderen van onze studenten. Daarnaast moet er veel gecoördineerd worden om stagiaires en afstudeerders die niet bij hun stage-opdrachtgevers kunnen blijven, een vervangende (theoretische) opdracht te geven. Met man en macht proberen we dit voor elkaar te krijgen. De practica zijn allemaal uitgesteld. Maar de applicatiefaciliteiten WAC en FACT kunnen worden gebruikt. Natuurlijk op voorwaarde dat de RIVM-richtlijnen kunnen worden nageleefd. In de praktijk betekent dit een minimale bezetting. Inhoudelijk verloopt via TEAMS en het gebeurt frequent dat een huisdier of kind op schoot mee vergadert. Dat kan allemaal.”

‘Er is speciale aandacht voor studenten die extra last hebben van de coronacrisis; praktisch, financieel en/of psychisch.’

Welke (extra) coronamaatregelen hebben jullie getroffen?

“Thuis werken, studenten online lesgeven, beperkte openingstijd van de school. Er is speciale aandacht voor studenten die extra last hebben van de coronacrisis; praktisch, financieel en/of psychisch. Studeren zou voor onze studenten de mooiste tijd van hun leven moeten zijn, maar dit helpt niet! We bieden studenten de mogelijkheid om gratis online zelfhulpmodules te volgen. Er is keuze uit meerdere modules (o.a. zelfbeeld, depri, grip op coronastress) met tips, oefeningen en ervaringsverhalen.”

Ligt er al een plan klaar voor wanneer op 1 juni studenten weer (gefaseerd) naar school mogen?

“HVHL is al aan het nadenken over de mogelijke scenario’s die aan de orde kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de anderhalvemetersamenleving: wat betekent dat voor HVHL? Een werkgroep is opgestart om dit scenario voor onze hogeschool uit te werken.”

Welke impact heeft de coronacrisis op jullie personeel?

Thuiswerken is nu de dagelijkse gang van zaken, ook voor Koos Oosterhaven.

“Heel veel TEAMS- en Skypetijd! En ze missen het contact. Deze week zou de reguliere toetsweek van periode 3 geweest zijn. We zien dat ongeveer 70% van de geplande toetsen alsnog doorgaat – voor 19 juni wordt afgenomen. Een knappe prestatie! Ook zien we dat er veel verschillende manieren worden ingezet om de toetsen af te nemen. Dat is een positieve ontwikkeling die we willen vasthouden en waar nodig verbeteren. Wat bijvoorbeeld echt nog een uitdaging is, is het afnemen van digitale toetsen bij grotere groepen studenten. Dat vraagt zowel techniek als creativiteit en investering van docenten in hun toetsvorm en -vragen. Over alle drie die aspecten denken we na: Hoe kunnen we hiermee verder? Het online werken en toetsen is een nieuwe weg die we vanwege de omstandigheden zijn ingeslagen, maar we kunnen alvast wel de conclusie trekken dat veel van wat we nu online doen en ontwikkelen, later blijvend kunnen toepassen. De mogelijkheden voor studenten van onze deeltijdopleidingen en internationale studenten bijvoorbeeld, nemen hierdoor wel toe. Studentenwerving en meeloopdagen: het moet allemaal anders in deze vervreemdende tijd. Dat levert stress, maar toch ook veel creativiteit.”

En welke impact heeft deze situatie op de studenten?

“Wat ik daarvan meekrijg is dat de meeste studenten goede voortgang laten zien. Er is wel eens zorg of iedereen “er bij blijft” en gemotiveerd door kan studeren. Maar we leveren zeer regelmatig updates van school naar studenten en (online) mentorgesprekken. Er is continu aandacht om alle studenten aan boord en bij de les te houden (letterlijk).”

‘Al 70 scholen nemen onze module over dierziekten af.’

Brengt deze periode het bedrijf ook iets goeds?

“Hogeschool Van Hall Larenstein ondersteunt havo- en vwo-scholen landelijk met verschillende NLT-modules voor het vak Natuur Leven en Technologie.  Ter verrijking van het onderwijsprogramma met actuele thema’s en ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Vanwege deze crisistijd vindt de module ‘Een waarheid als een koe’ momenteel gretig aftrek bij veel NLT-scholen in heel Nederland. Omdat het een module over dierziekten betreft, waarbij ook de overdracht van deze ziekten op mensen besproken wordt, sluit deze naadloos op het onderwerp COVID-19 aan. RSG Magister Alvinus in Sneek heeft in nauwe samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein deze module toegespitst op de huidige situatie. Er zijn al 70 scholen die deze module hebben opgenomen in het lesprogramma.

Er wordt goed samengewerkt tussen de collega’s, er is een gevoel van “samen dit doorstaan en aan het werk” en de laboratoria krijgen een opknapbeurt.”

Tips voor Bakery Sweets Center-partners?

“Houd contact met de medewerkers, toon belangstelling voor hun welbevinden en blijf bovenal gezond!”

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn