Algemeen 11 juli 2023

5 jaar BSC! Gina Tromp over de kracht van dit netwerk

‘Onderling vertrouwen is echt uniek’

Bakery Sweets Center bestaat inmiddels vijf jaar! Het samenwerkingsverband tussen de drie O’s: onderwijs, ondernemers en overheid is niet meer weg te denken uit de bakkerij- en zoetwarensector. Maar ook niet uit de noordelijke regio. Ambassadeur van het eerste uur is Gina Tromp, coördinator Economische Zaken voor gemeente Leeuwarden. Hoe ziet zij de rol van de O van overheid in dit netwerk? En waar staat Bakery Sweets Center (BSC) over 5 jaar?

Gina, jij bent vanaf het begin betrokken bij BSC. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?  

“Ik ben heel trots op Bakery Sweets Center en waar we nu staan. Het begon allemaal op een schip, met de commissaris van de koning. Hij zei: ‘Wat er in Vlaardingen staat – hij doelde op de Food Innovation Academy – dát wil ik ook in het Noorden’. In Friesland stond vooral Dairy op de kaart. Het was Alfred Bruin van Royal Steensma die vond dat de vraagstukken die we gezamenlijk hebben in de foodsector, ook gezamenlijk moeten aanpakken. Hij was de visionair die ons erop wees dat de hele agrofoodsector voor dezelfde transities staat. Ik kom uit een ondernemersgezin; mij had hij meteen te pakken. Een stevige economische structuur in de regio, dat is waar wij als gemeente Leeuwarden voor willen werken. Als ik kijk naar hoe we in vijf jaar tijd zijn gegroeid met BSC, dan ben ik daar heel trots op. Daarbij wil ik toch ook echt de rol van Arry Verhage (SOL), Koos Oosterhaven (FACT/Hogeschool van Hall Larenstein) en projectcoördinator Hilco Wagenaar noemen. Samenwerken in een netwerk is heel mensafhankelijk. We hebben een club mooie mensen verzameld die lang op hun plek zitten. Dat maakt dat we ook duurzaam kunnen bouwen.”

Een bezoek aan het Cambuurstadion in 2021. Toen werden de plannen voor een samenwerking tussen Bakery Sweets Center en het nieuwe Cambuurstadion besproken.

Hoe zie je bakkerij en zoetwaren in het totale plaatje?

“In deze regio zijn dairy en agrofood heel belangrijk. Ook deze sectoren staan voor transities. Agro, food, bodem, plantaardig eiwit, water – deze werelden zien we steeds meer naar elkaar toe groeien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is mooi om te zien hoe Bakery Sweets Center zijn plek hierin vindt, en steeds meer optrekt met al deze sectoren. Een mooi resultaat is de toegekende subsidie van 9 miljoen van het Nationaal Groeifonds voor het consortium in de water-, chemie- en foodsector voor het Noorden, waar ook BSC bij is betrokken.

Hoe belangrijk is de groene transitie voor het Noorden?

“Als overheid zien we graag een sterke structuur, economisch gezien. Je hebt banen nodig om de brede welvaart in de regio te behouden. Het is natuurlijk geweldig als die werkgelegenheid ontstaat in sectoren die zich bezighouden met de groene transitie. Deze bedrijven zijn hier van harte welkom. Zo zijn we blij met de komst van VION ME-AT in Leeuwarden, waar vegetarische producten worden gemaakt. En met de ontwikkeling van Nedertarwe bij Royal Koopmans. Deze transities zijn zó belangrijk.”

‘BSC is een begrip geworden’

Wat zie je gebeuren met de positie van BSC?

“Het effect van Bakery Sweets Center is groot! Het gaat niet allemaal meer over dairy in Friesland. BSC is een begrip geworden. Dat zie je aan de verbindingen die er gemaakt worden met andere sectoren, zoals watertechnologie en duurzaamheid. Verder is het geweldig dat we op zoveel verschillende niveaus contact hebben met het onderwijs. En dat we niet bang zijn om iets te proberen. We hebben lef en durven te kijken of iets nóg beter kan. Waar ik ook heel gelukkig van word, is de werkgroepenstructuur. Het is echt voor en door ondernemers. Binnen BSC werken we in vertrouwen en zijn we transparant.”

Als één van de O’s participeren gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân in dit samenwerkingsverband. Wat is jullie rol?

“Als overheid vervullen wij de partnerrol. Toen BSC in 2020 een bedrijvenvereniging werd, deden we als overheid een stapje terug. Maar ik ben nog steeds betrokken, met name in een adviserende rol. De volgende stap voor ons als overheid is om de gemeenten op noordelijke schaal beter te verbinden. De groeifondsen die over de provincies gaan, zullen Bakery Sweets Center ook daar zichtbaarder maken. Wie weet wat daaruit komt. Ik ben een ambassadeur van het eerste uur en dat blijf ik!”

‘Een collectieve inzet als binnen Bakery Sweets Center verdient zichzelf terug’

Leeft BSC zijn doelen na?

“Wat we vooral belangrijk vonden bij de start, was dat er een duidelijke bewustwording moest komen rondom innovatie en imago. Innoveren naar de nieuwe toekomst, waarin we zuinig zijn met energie en water, alert zijn op suiker en zout en andere mogelijkheden vinden om verspilling tegen te gaan. Het ging vooral om het versterken van de economische structuur. Daarna volgden werkgeverschap, vakmanschap en de versterking van de arbeidsmarkt als thema’s. We hebben gezien dat een inzet als deze, collectief met onderwijs, bedrijfsleven en met support van de overheid, zichzelf terugverdient.”

Waar kunnen we nog iets in leren als sector?

“Als het gaat om goed werkgeverschap, dan valt er nog wel wat te halen. Verder is de branche een grote energieverbruiker. Ontwikkelingen daarin kunnen in mijn ogen sneller. Bijvoorbeeld door de lessons learned over dit onderwerp met elkaar te delen. Verduurzaming is vaak nog een onontgonnen terrein. ‘Energiebronnen van de toekomst’ voelt voor velen nog niet als prioriteit. Maar dat is het wel! We zien dat het retourbroodproject enorm populair is. Een topidee om voedselverspilling tegen te gaan. Laten we het energieprobleem óók aan studenten voorleggen. Ik heb met het retourbroodproject gezien hoe groot iets kan worden. Jong talent wil bijdragen aan de groene transitie! Er zijn nog zoveel mogelijkheden. We moeten van analoog naar digitaal, van gas naar elektrisch, van lineair naar circulair, van fossiel naar herbruikbaar en van curatieve naar preventieve zorg. De jeugd staat te springen om deze vraagstukken op te lossen. Door ze op verschillende niveaus te betrekken, grijpen we talent voor de toekomst vast.”

SUPschool Leeuwarden, met de Oldehove op de achtergrond.

Hoe houden we BSC krachtig?

“Het is niet vrijblijvend en dat mag het ook nooit worden. Dat je er bent, betekent dat je bijdraagt. Zo houd je de energie erin. En: maak een jaaragenda. Pak grote issues één voor één aan. We hebben heel hard gewerkt aan de groeifondsaanvraag. Als dit straks loopt, pakken we het volgende onderwerp op dat ons allemaal bindt en boeit. Zoals energie.”

Fast forward: Bakery Sweets Center in 2028…

“Dan is Bakery Sweets Center een vast onderdeel in de keten van bodem, water, voeding, gezonde mens en daarmee brede welvaart. Over vijf jaar zijn we een heel eind verder op het gebied van zij-instroom, energie én dan hebben we toekomstbestendige bakkerij- en zoetwarenbedrijven in de regio. Het gezamenlijke belang heeft ervoor gezorgd dat BSC zich tegen die tijd ook fysiek heeft gevestigd. De ondernemers die momenteel stappen zetten in de start van een BSC-gebouw, hebben een heel verbindende attitude. Ik zie daar, als overheidsspeler, op het vlak van onder meer zij-instroom echt een samenwerking in. Zij-instromers direct inpluggen bij bedrijven is lastig. Met een BSC-gebouw kun je echt zichtbaar maken wat een vak inhoudt. Ook aan studenten en nieuw talent. Dat biedt meerwaarde. Ik zie het zeker wel gebeuren: binnen zo’n gebouw samenwerken aan het arbeidspotentieel voor de toekomst.”

En de rol van de overheid hierin?

“Wij zijn aanjagers en verbinders, daar waar de transitie of samenwerking een stap verder moet. We proberen het mee mogelijk te maken. Door de vraag te blijven stellen: ‘Wat is ons gezamenlijk doel en hoe bereiken we resultaat voor de ondernemers?’ Die rol zullen we houden ook de komende jaren. Die laten we niet los.”

Tijdlijn Bakery Sweets Center

In 2018 startte BSC als netwerkclub met grootse plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en imago. In 2020 gingen we verder als bedrijvenvereniging, nu met 30 leden…and counting. Vele Bakery Sweets Sessions, bustours, ALV’s, beursbezoeken, open dagen en werkgroepmeetings later denken we nu aan het

opzetten van een heus BSC-gebouw waarin alle facetten van de bakkerij- en zoetwarensector samenkomen. In de tussentijd is iedereen die wil bijdragen aan een sterkere sector, welkom om zich bij ons aan te sluiten! Lees hier het interview met ons nieuwste lid, Folkert Baarsma van De Fryske Bakkerij in Boornbergum.

Tekst: Clara Bloemhof | Foto’s: gemeente Leeuwarden (portretfoto Gina Tromp), Clara Bloemhof (schoolgebouwen, stickers), Hilco Wagenaar (Cambuur)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn