Algemeen Opleiding 08 december 2021

2022 wordt het jaar om studenten in te zetten! Met Food Skills Netwerk

Weten jullie het nog, toen eerder dit jaar het Food Skills Netwerk werd gelanceerd? Dit excellentieprogramma van Friesland College zet vraagstukken om in oplossingen. In maart 2022 neemt FSN vraagstukken op in het curriculum van de opleiding. Daarvoor zoekt Friesland College 2 ambassadeurs, die binnen Bakery Sweets Center de praktijkvragen willen verzamelen.

Wat is het?

Food Skills Netwerk creëert een podium voor student en bedrijfsleven, om via design based education oplossingen te bieden voor vraagstukken. Na een effectieve brainstorm tussen studenten en docenten op 17 november, stond één vraag centraal. Wat is voor jou belangrijk aan je werkomgeving? Daar rolden twee conclusies uit:

  1. Studenten willen actiever betrokken zijn bij het bedrijfsleven.
  2. Studenten willen al in het beginstadium betrokken zijn bij stagegesprekken. Dus het moment waarop bedrijven zich als stagebedrijf pitchen op school.

Punt 2 is heel eenvoudig te realiseren, en vanaf 2022 gaat dit ook gebeuren. Wat de eerste conclusie betreft, neemt Friesland College een sprong in het diepe met Food Skills Netwerk.

Hoe werkt het?

Vanaf 1 maart gaat het Food Skills Netwerk namelijk over tot actie. Bedrijven die worstelen met vragen, kunnen deze cases de komende tijd indienen bij coördinator Sietske van der Bij. Zij neemt dan contact op en zorgt voor een match met studenten, die aan de slag gaan met het vraagstuk. Elk project duurt 8 weken. Het project bestaat uit veldonderzoek, het maken en testen van protoypen, het aanpassen en het presenteren van de oplossing.

Voor wie is het bedoeld?

Studenten die verlegen zitten om uitdaging binnen hun opleiding kunnen zich aanmelden voor dit extra dagdeel, dat op de dinsdagochtend wordt ingeroosterd. Het gaat om eerstejaars studenten Consumptief, maar mogelijk trekt Food Skills Netwerk het project breder door ook te kijken naar de andere foodopleidingen.

Wat staat er voor de student tegenover?

Natuurlijk is het leuk om alvast extra praktijkervaring op te doen. En om outside the box ideeën te mogen bedenken voor échte bedrijven met échte cases. Daarbij werk je alvast aan je netwerk. Wie weet vindt je met een praktijkcase de werkgever die bij jou past. Friesland College zet er een certificaat tegenover, in samenwerking met Bakery Sweets Center.

Wat verwachten we van bedrijven?

Zo’n certificaat is natuurlijk pas echt iets waard als het erkend wordt door het bedrijfsleven. Van bedrijven verwachten we dat studenten die aan een case werken, welkom zijn om hun onderzoek ter plaatse te doen. Laat zien waar je bedrijf voor staat, wat je maakt en leidt ze rond. Het gaat hier om studenten die een tandje extra bijzetten tijdens hun opleiding, uitdaging nodig hebben en willen leren. Jongeren die je na hun opleiding graag bij jou ziet solliciteren.

Waarom Bakery Sweets Center?

BSC heeft aan Friesland College een gedegen kennispartner. De bakkerijopleiding heeft er baat bij dat studenten die er een opleiding volgen, ook echt uitstromen naar de bakkerij- en zoetwarensector. Die uitstroom is momenteel te laag en daar wil de mbo-opleider iets aan doen. Een excellentieprogramma als Food Skills Netwerk, waarbij bedrijven nauw betrokken worden bij de opleiding, zorgt voor:

  • enthousiaste studenten
  • zin in leren
  • een gevoel van betrokken zijn bij de praktijk
  • een laagdrempelig contact tussen student en werkgever
  • behoud van talent
  • een beter imago van de sector

Interesse in ambassadeurschap voor dit excellentieprogramma? Geef het aan bij Sietske van der Bij, mail s.vanderbij2@fcroc.nl. Bakery Sweets Center volgt de trajecten vanaf 1 maart graag en doet graag verslag van de 8-weekse uitdagingen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn